beczkowe.com.pl wrzecionowe.pl
  membranowe.com.pl mieszadla.com.pl
  pompydowody.pl monosrubowe.pl
  maceratory.pl chemiczne.com.pl
  perystaltyczne.pl zebate.pl

 

    Pompy wysokotemperaturowe

Zapraszamy do głównego serwisu firmy GAA - Lobex

   
           

 

 

Typ NTT

Do oleju grzewczego max. 350°C, wirowe

   
Zastosowanie:
Do tłoczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciepła (DIN 4754). Media te nie mogą być agresywne chemicznie oraz nie mogą mieć właściwości ścieralnych.
Przemysł chemiczny oraz farmaceutyczny: ogrzewanie suszarni, mieszalniki, autoklawy, zbiorniki reakcyjne, w instalacjach do produkcji włókien syntetycznych, plastików, surowców do lakierów, do urządzeń mieszających i magazynach cieczy o wysokich lepkościach.
Przemysł spożywczy: w piecach grzewczych, w produkcji kwasów tłuszczowych, olejów jadalnych, gliceryny, suchych mas.
Przemysł tekstylny, skórzany oraz papierniczy: ogrzewanie gładziarek, suszarnie, walców i cylindrów suszących.
Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych: ogrzewanie pras, wtryskarek, gładziarki, zgrzewarki.
Przemysł farbiarski: ogrzewanie mieszalników
Do produkcji smoły i bitumenu: ogrzewanie zbiorników magazynowych, cystern, do podgrzewania olejów ciężkich, w procesach produkcji asfaltu oraz papy.
W przemyśle petrochemicznym: ogrzewanie transportowanych mediów, rur oraz instalacji magazynowej, do wstępnego podgrzewania olejów, w produkcji bitumenu.
W pralniach: do ogrzewania suszarek, gorących magli, automatycznych maszyn prasujących
Dodatkowo pompy te mają zastosowania w przemyśle obróbki metali, w przemyśle elektrycznym, drzewnym, budownictwie.

   Informacja techniczna

 

Typ NBT

Do oleju grzewczego max. 350°C, wirowe blokowe

 
Zastosowanie:
Do tłoczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciepła (DIN 4754). Media te nie mogą być agresywne chemicznie oraz nie mogą mieć właściwości ścieralnych.

   Informacja techniczna

 

 

Typ NIT

Do oleju grzewczego max. 350°C, wirowe inline

 
Zastosowanie:
Do tłoczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciepła (DIN 4754). Media te nie mogą być agresywne chemicznie oraz nie mogą mieć właściwości ścieralnych.

   Informacja techniczna

 

Typ NTWH/CTWH, NBWH/CBWH, NIWH/CIWH

Do oleju grzewczego max. 350°C oraz wody gorącej max. 207°C, wirowe odśrodkowe:
- na płycie montażowej (NTWH/CTWH)
- blokowe (NBWH/CBWH)
- inline (NIWH/CIWH)

 


        

Zastosowanie:
Do pompowania mediów wykorzystywanych do transportu ciepła takich jak olej termiczny lub woda gorąca w systemach grzewczych (DIN 4754 i 4752). Media te nie mogą być agresywne chemicznie oraz nie mogą mieć właściwości ścieralnych.

   Informacja techniczna

 

 

 

Serwis główny  |  Trochę o firmie  |  Co oferujemy  |  Nasi dostawcy  |  Skontaktuj się

 

GAA - Lobex Sp. z o.o.    ul. Poniatowskiego 53   37-500 Jarosław
tel. 016 621 08 91   fax 016 621 08 92   e-mail: lobex@gaa.com.pl